Home > Java Puzzle > Tricky Exceptions

Tricky Exceptions

  • Co może pojawić się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? Zakładamy, że program kompiluje i uruchamia się poprawnie.
public class Tricky {

	public static void main(String[] args) {
		try {
			if (0 == args.length) {
				throw new NullPointerException();
			}
		} catch (Throwable e) {
			System.out.print("catch ");
			doSomething();
		} finally {
			System.out.println("finally ");
		}
	}
}


Odpowiedzi:
(a) nic się nie pojawi
(b) „catch finally”
(c) „finally”
(d) „catch”

  • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa
  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków