Archiwum

Posty oznaczone ‘static’

Annoying constructor

18 maja, 2011 3 komentarze
 • Bez korzystania z mechanizmu refleksji, uzupełnij metodę makeA() tak, aby po poprawnym uruchomieniu poniższego kodu, na konsoli pojawił się napis:

  It works!

public class A {
	
	public A() {
		throw new RuntimeException();
	}

	public static A makeA() {
		// some code here
	}

	public void echo() {
		System.out.println("It works!");
	}

	public static void main(String[] args) {
		A.makeA().echo();
	}
}

Java Letters

4 maja, 2011 1 komentarz
 • Co pojawi się na ekranie przy próbie skompilowania i uruchomienia poniższego kodu?
import static java.lang.System.out;
public class JavaLetters {

	private static Integer count = 0;
	final private static Letter o = Letter.O; 
	
	public static void main(String[] args) {
		Letter a = Letter.A;
		out.println(" JAVA 1." + new JavaLetters().count);
	}
	
	static enum Letter {
		O, R, A, C, L, E;
		
		private Letter() {
			count++;
			out.print(this);
		}
	}
}

Czytaj więcej…

Elvis Lives Again

5 marca, 2011 Brak komentarzy

Elvis Presley, legenda rock and rolla. Są tacy, którzy nie przyjmują do wiadomości informacji o jego śmierci; wierzą, że „król” nie umarł i w prywatności wiedzie spokojne życie. A jak to jest naprawdę…

 • Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu?
public class Elvis {
 // Singleton pattern: there's only one Elvis
 public static final Elvis ELVIS = new Elvis();
 private Elvis() { }
 
 private static final Boolean LIVING = true;
 
 private final Boolean alive = LIVING;
 
 public final Boolean lives() { 
 	return alive; 
 }
 
 public static void main(String[] args) {
 	System.out.println(ELVIS.lives() ?
 	 "Hound Dog" : "Heartbreak Hotel");
 }
}

Czytaj więcej…