Tricky Exceptions

Co może pojawić się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? Zakładamy, że program kompiluje i uruchamia się poprawnie. public class Tricky { public static void main(String[] args) { try { if (0 == args.length) { throw new NullPointerException(); } } catch (Throwable e) { System.out.print(„catch „); doSomething(); } finally { System.out.println(„finally „); } } }