Skip to main content

Annoying constructor

Annoying constructor

Bez korzystania z mechanizmu refleksji, uzupełnij metodę makeA() tak, aby po poprawnym uruchomieniu poniższego kodu, na konsoli pojawił się napis: It works! public class A { public A() { throw new RuntimeException(); } public static A makeA() { // some code here } public void echo() { System.out.println(„It works!”); } public static void main(String[] args) […]

Java Letters

Java Letters

Co pojawi się na ekranie przy próbie skompilowania i uruchomienia poniższego kodu? import static java.lang.System.out; public class JavaLetters { private static Integer count = 0; final private static Letter o = Letter.O; public static void main(String[] args) { Letter a = Letter.A; out.println(” JAVA 1.” + new JavaLetters().count); } static enum Letter { O, R, […]

Elvis Lives Again

Elvis Lives Again

Elvis Presley, legenda rock and rolla. Są tacy, którzy nie przyjmują do wiadomości informacji o jego śmierci; wierzą, że „król” nie umarł i w prywatności wiedzie spokojne życie. A jak to jest naprawdę… Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class Elvis { // Singleton pattern: there’s only one Elvis public static […]