Skip to main content

Wrappers and Boxing

Wrappers and Boxing

Kolejna zagadka, tym razem wzorowana na egzaminie SCJP. Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.*; public class WrappersAndBoxing { private static String out = „”; public static void main(String[] args) { int x = 4; Boolean y = true; short[] sa = {1, 2, 3}; String s = „”; go(x, y); […]

The Joy of Sets

The Joy of Sets

W związku z niespodziewaną popularnością i bardzo gorącym przyjęciem nowego serwisu, postanowiłem – wyjątkowo – dodać kolejnego Puzzle’a, zanim poprzedni zostanie rozwiązany. Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.HashSet; import java.util.Set; public class ShortSet { public static void main(String[] args) { Set<Short> s = new HashSet<Short>(); for (short i = 0; […]