Annoying constructor

Bez korzystania z mechanizmu refleksji, uzupełnij metodę makeA() tak, aby po poprawnym uruchomieniu poniższego kodu, na konsoli pojawił się napis: It works! public class A { public A() { throw new RuntimeException(); } public static A makeA() { // some code here } public void echo() { System.out.println(„It works!”); } public static void main(String[] args) […]