Ground Round

Dziś zagadka „matematyczna” 🙂 Jak często poniższy kod wypisze Ground Round? import java.util.*; public class UrlSet { public static void main(String[] args) { Random rnd = new Random(); int i = rnd.nextInt(); if (Math.round(i) != i) { System.out.println(„Ground Round”); } } }