Skip to main content

Size does matter vol 2

Size does matter vol 2

Czy rozmiar ma znaczenie? Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class SizeDoesMatterVol2 { public static void main(String[] args) { final List<Integer> elements = Arrays.asList(1, 2, 3); final List<Integer> listOfInts = new ArrayList<Integer>(elements); final Collection<Integer> collectionOfInts = new ArrayList<Integer>(elements); listOfInts.remove(0); collectionOfInts.remove(0); System.out.println(listOfInts.size() == collectionOfInts.size()); } }

The Joy of Sets

The Joy of Sets

W związku z niespodziewaną popularnością i bardzo gorącym przyjęciem nowego serwisu, postanowiłem – wyjątkowo – dodać kolejnego Puzzle’a, zanim poprzedni zostanie rozwiązany. Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.HashSet; import java.util.Set; public class ShortSet { public static void main(String[] args) { Set<Short> s = new HashSet<Short>(); for (short i = 0; […]