Skip to main content

Size does matter vol 2

Size does matter vol 2

Czy rozmiar ma znaczenie? Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class SizeDoesMatterVol2 { public static void main(String[] args) { final List<Integer> elements = Arrays.asList(1, 2, 3); final List<Integer> listOfInts = new ArrayList<Integer>(elements); final Collection<Integer> collectionOfInts = new ArrayList<Integer>(elements); listOfInts.remove(0); collectionOfInts.remove(0); System.out.println(listOfInts.size() == collectionOfInts.size()); } }

Wrappers and Boxing

Wrappers and Boxing

Kolejna zagadka, tym razem wzorowana na egzaminie SCJP. Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.*; public class WrappersAndBoxing { private static String out = „”; public static void main(String[] args) { int x = 4; Boolean y = true; short[] sa = {1, 2, 3}; String s = „”; go(x, y); […]