Skip to main content

Java Letters

Java Letters

Co pojawi się na ekranie przy próbie skompilowania i uruchomienia poniższego kodu? import static java.lang.System.out; public class JavaLetters { private static Integer count = 0; final private static Letter o = Letter.O; public static void main(String[] args) { Letter a = Letter.A; out.println(” JAVA 1.” + new JavaLetters().count); } static enum Letter { O, R, […]

Wrappers and Boxing

Wrappers and Boxing

Kolejna zagadka, tym razem wzorowana na egzaminie SCJP. Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.*; public class WrappersAndBoxing { private static String out = „”; public static void main(String[] args) { int x = 4; Boolean y = true; short[] sa = {1, 2, 3}; String s = „”; go(x, y); […]

A Sea of Troubles

A Sea of Troubles

Od razu ruszamy z pierwszym Puzzle’em:) Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.Random; public class Hamlet { public static void main(String[] args) { Random rnd = new Random(); boolean toBe = rnd.nextBoolean(); Number result = (toBe || !toBe) ? new Integer(3) : new Float(1); System.out.println(result); } }