Skip to main content

Wrappers and Boxing

Wrappers and Boxing

Kolejna zagadka, tym razem wzorowana na egzaminie SCJP. Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.*; public class WrappersAndBoxing { private static String out = „”; public static void main(String[] args) { int x = 4; Boolean y = true; short[] sa = {1, 2, 3}; String s = „”; go(x, y); […]

Ground Round

Ground Round

Dziś zagadka „matematyczna” 🙂 Jak często poniższy kod wypisze Ground Round? import java.util.*; public class UrlSet { public static void main(String[] args) { Random rnd = new Random(); int i = rnd.nextInt(); if (Math.round(i) != i) { System.out.println(„Ground Round”); } } }