Generic Equality

Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class GenericEquality { public static void main(String[] args) { final Class clazz1 = new ArrayList<Integer>().getClass(); final Class clazz2 = new ArrayList<String>().getClass(); final boolean eq1 = (clazz1 == clazz2); final boolean eq2 = clazz1.equals(clazz2); System.out.println(eq1 + ” ” + eq2); } }