Skip to main content

Size does matter vol 1

Size does matter vol 1

Czy rozmiar ma znaczenie? Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class SizeDoesMatterVol1 { public static void main(String[] args) { final List integers = Arrays.asList(new Integer[]{1, 2, 3}); final List ints = Arrays.asList(new int[]{1, 2, 3}); System.out.println(ints.size() == integers.size()); } }

Wrappers and Boxing

Wrappers and Boxing

Kolejna zagadka, tym razem wzorowana na egzaminie SCJP. Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? import java.util.*; public class WrappersAndBoxing { private static String out = „”; public static void main(String[] args) { int x = 4; Boolean y = true; short[] sa = {1, 2, 3}; String s = „”; go(x, y); […]