Skip to main content

Size does matter vol 2

Size does matter vol 2

Czy rozmiar ma znaczenie? Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class SizeDoesMatterVol2 { public static void main(String[] args) { final List<Integer> elements = Arrays.asList(1, 2, 3); final List<Integer> listOfInts = new ArrayList<Integer>(elements); final Collection<Integer> collectionOfInts = new ArrayList<Integer>(elements); listOfInts.remove(0); collectionOfInts.remove(0); System.out.println(listOfInts.size() == collectionOfInts.size()); } }

Size does matter vol 1

Size does matter vol 1

Czy rozmiar ma znaczenie? Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class SizeDoesMatterVol1 { public static void main(String[] args) { final List integers = Arrays.asList(new Integer[]{1, 2, 3}); final List ints = Arrays.asList(new int[]{1, 2, 3}); System.out.println(ints.size() == integers.size()); } }

Generic Equality

Generic Equality

Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class GenericEquality { public static void main(String[] args) { final Class clazz1 = new ArrayList<Integer>().getClass(); final Class clazz2 = new ArrayList<String>().getClass(); final boolean eq1 = (clazz1 == clazz2); final boolean eq2 = clazz1.equals(clazz2); System.out.println(eq1 + ” ” + eq2); } }

Tricky Exceptions

Tricky Exceptions

Co może pojawić się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? Zakładamy, że program kompiluje i uruchamia się poprawnie. public class Tricky { public static void main(String[] args) { try { if (0 == args.length) { throw new NullPointerException(); } } catch (Throwable e) { System.out.print(„catch „); doSomething(); } finally { System.out.println(„finally „); } } }