Skip to main content

JavaPuzzlers

JavaPuzzlers

Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu? public class Text { public static void main(String[] args) { StringBuffer s = new StringBuffer(‚J’) .append(‚a’) .append(‚v’) .append(‚a’) .append(‚P’) .append(‚u’) .append(‚z’) .append(‚z’) .append(‚l’) .append(‚e’) .append(‚r’) .append(‚s’); System.out.println(s); } }

Annoying constructor

Annoying constructor

Bez korzystania z mechanizmu refleksji, uzupełnij metodę makeA() tak, aby po poprawnym uruchomieniu poniższego kodu, na konsoli pojawił się napis: It works! public class A { public A() { throw new RuntimeException(); } public static A makeA() { // some code here } public void echo() { System.out.println(„It works!”); } public static void main(String[] args) […]