Czy rozmiar ma znaczenie?

 • Co pojawi się na ekranie po uruchomieniu poniższego kodu?
public class SizeDoesMatterVol2 {

  public static void main(String[] args) {
    final List<Integer> elements = Arrays.asList(1, 2, 3);

    final List<Integer> listOfInts = new ArrayList<Integer>(elements);
    final Collection<Integer> collectionOfInts = new ArrayList<Integer>(elements);

    listOfInts.remove(0);
    collectionOfInts.remove(0);

    System.out.println(listOfInts.size() == collectionOfInts.size());
  }
}


Odpowiedzi:
(a) false
(b) true
(c) błąd kompilacji
(d) błąd uruchomienia (UnsupportedOperationException)

 • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa