• Co pojawi się na ekranie przy próbie skompilowania i uruchomienia poniższego kodu?
public class JavaWebBrowser {
	
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("lynx");
		ftp://ftp.task.gda.pl/
		System.out.println("cd pub/linux/ubuntu/dists/");
	}
}


Odpowiedzi:
(a) nic się nie pojawi
(b) lista katalogów z dystrybucjami Ubuntu
(c) błąd połączenia (na komputerach bez dostępu do Internetu)
(d) błąd kompilacji (Compile-Time Error)
(e) wyjątek podczas uruchomienia (Runtime Exception)
(f) żadne z powyższych

  • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa