• Co pojawi się na ekranie przy próbie skompilowania i uruchomienia poniższego kodu?
public class Calculation {
	
	public static void main(String[] args) {
		int i = 0;
		i -= 4.9 - 4;
		System.out.println(i);
	}
}


Odpowiedzi:
(a) -8.9
(b) -9
(c) -1
(d) -0.9
(e) 0
(f) błąd kompilacji (Compile-Time Error)
(g) wyjątek podczas uruchomienia (Runtime Exception)

  • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa