• Co pojawi się na ekranie przy próbie skompilowania i uruchomienia poniższego kodu?
import static java.lang.System.out;
public class JavaLetters {

	private static Integer count = 0;
	final private static Letter o = Letter.O; 
	
	public static void main(String[] args) {
		Letter a = Letter.A;
		out.println(" JAVA 1." + new JavaLetters().count);
	}
	
	static enum Letter {
		O, R, A, C, L, E;
		
		private Letter() {
			count++;
			out.print(this);
		}
	}
}


Odpowiedzi:
(a) błąd kompilacji (Compile-Time Error)
(b) wyjątek podczas uruchomienia (Runtime Exception)
(c) ORACLE JAVA 1.0
(d) ORACLE JAVA 1.1
(e) ORACLE JAVA 1.2
(f) ORACLE JAVA 1.3
(g) ORACLE JAVA 1.6
(h) ORACLE JAVA 1.7
(i) ORACLE JAVA 1.8

  • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa