Home > Java Puzzle > Java Letters

Java Letters

  • Co pojawi się na ekranie przy próbie skompilowania i uruchomienia poniższego kodu?
import static java.lang.System.out;
public class JavaLetters {

	private static Integer count = 0;
	final private static Letter o = Letter.O; 
	
	public static void main(String[] args) {
		Letter a = Letter.A;
		out.println(" JAVA 1." + new JavaLetters().count);
	}
	
	static enum Letter {
		O, R, A, C, L, E;
		
		private Letter() {
			count++;
			out.print(this);
		}
	}
}


Odpowiedzi:
(a) błąd kompilacji (Compile-Time Error)
(b) wyjątek podczas uruchomienia (Runtime Exception)
(c) ORACLE JAVA 1.0
(d) ORACLE JAVA 1.1
(e) ORACLE JAVA 1.2
(f) ORACLE JAVA 1.3
(g) ORACLE JAVA 1.6
(h) ORACLE JAVA 1.7
(i) ORACLE JAVA 1.8

  • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa
  1. 4 maja, 2011 at 19:10 | #1

    Mnie się udało dobrze „zgadnąć”. Myślałem, że będzie tutaj jakaś podpucha, ale nie było. 😉

  1. Brak jeszcze trackbacków