• Co pojawi się na ekranie po skompilowaniu i uruchomieniu poniższego kodu?
class Addition {
	private static Byte b = 0;
	public static void main(String... args) {
		b = 10;
		b += 10;
		System.out.println(b);
	}
}


Odpowiedzi:
(a) 20
(b) błąd kompilacji w linii 3
(c) 0
(d) błąd kompilacji w linii 5
(e) null
(f) wyjątek podczas uruchamiania w linii 5

  • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa