Dziś zagadka „matematyczna” 🙂

 • Jak często poniższy kod wypisze Ground Round?
import java.util.*;
public class UrlSet {

 public static void main(String[] args) {
   Random rnd = new Random();
   int i = rnd.nextInt();
   if (Math.round(i) != i) {
    System.out.println("Ground Round");
   }
 }
} 


Odpowiedzi:
(a) Nigdy
(b) Rzadko
(c) Prawie przy każdym uruchomieniu
(d) Przy każdym uruchomieniu

 • Odpowiedź uzasadnij i wyjaśnij dlaczego tak to działa
 • Jak poprawić powyższy kod, aby zachowywał się zgodnie z intuicją

Autorami zagadki są Joshua Bloch i William Pugh